8/24 5/13/08 4:16 PM Italy_urban_art_08
Italy_urban_art_08
An Orvieto lion.
JAlbum 7.4